องค์การบริหารส่วนตำบลเขินลงพื้นที่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เรื่องการทิ้งขยะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และทิ้งขยะในที่ส่วนบุคคลพื้นที่ หมู่ที่ 12 บ้านโนนหนองคลอง

วันที่ 7 มี.ค. 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนเขิน โดย นายสมพงศ์ จันทร์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน พร้อมด้วย เลขานุการ นายก อบต.เขิน และเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลเขินลงพื้นที่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เรื่องการทิ้งขยะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และทิ้งขยะในที่ส่วนบุคคลพื้นที่ หมู่ที่ 12 บ้านโนนหนองคลอง