ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566

ประกาศระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566

รายงานการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปี 2565

รายงานการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขิน 1 ปี 2565

รายงานการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขิน 2 ปี 2565

รายงานการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนหนองสิม ปี 2565