นายสมพงษ์ จันทร์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน มอบหมายให้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ของสำนักปลัด ร่วมกันลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวถนน ที่ชำรุด สึกกร่อน เพื่อป้องกันการอุบัติเหตุต่อผู้ใช้รถใช้ถนน ในพื้นที่ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ