Month: มิถุนายน 2024

กิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรสัญจร ที่วัดบ้านเขิน

 

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 อบต.เขินได้เข้าร่วมกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรสัญจร ที่วัดบ้านเขิน

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3732604336996465&type=3