ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ทุกคน เพื่อปรึกษาหารือ ข้อราชการ และมอบนโยบาย แนวทางปฏิบัติงาน ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ประจำเดือนมกราคม 2565

วันนี้ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมพงศ์ จันทร์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ทุกคน เพื่อปรึกษาหารือ ข้อราชการ และมอบนโยบาย แนวทางปฏิบัติงาน ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ประจำเดือนมกราคม 2565