องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ได้ดำเนินโครงการอันเรื่องมาจากระราชดำริภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโดรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2565