กิจกรรม Give back to the Earth กีฬาสีขาว ลดโลกร้อน ปลอดมลภาวะ รักษ์โลก โดยรับบริจาคขยะขวดพลาสติกใส ซึ่งสามารถนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลได้ (ขวด polyethylene terephthalate : PET) จากพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.เขิน โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม โรงเรียนบ้านโนนสว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร้านค้า และประชาชนทั่วไป ที่บริจาคขวดพลาสติก เพื่อนำขวดพลาสติก (ขวด PET) ผ่านกระบวนการรีไซเคิลทำเป็นของที่ระลึกในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” 👉🏾เพื่อรวบรวมส่งที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยงต่อไป