ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การจัดงาน ” MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ “

ประชาสัมพันธ์
การจัดงาน ” MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ” ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านโนนหญิงสิม
ขอเชิญ พ่อ – แม่ พี่น้องหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 ตำบลเขิน ร่วมกิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 (ในพื้นที่ หมู่อื่นๆ สามารถร่วมกันหนุนเสริมการขับเคลื่อนธนาคารขยะ โดยการนำขยะรีไซเคิลมาร่วมกิจกรรมซื้อ ขายได้ค่ะ) #MOIWASTEBANKWEEK #MOIWASTESEGREGATION #MOIACTOINISM #SDGLOCALIZATION