ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านโนนหนองสิมหมู่ที่ 3 (หนองปิง-ชลประทาน)

แผนจัดซื้อจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านโนนหนองสิมหมู่ที่ 3 (หนองปิง-ชลประทาน)

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)พลาสเจอร์ไรซ์ สำหรับเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 155 เมตร บริเวณถนนสายซอย 10 หมู่ที่ 3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 155 เมตร บริเวณถนนสายซอย 10 หมู่ที่ 3