ลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจ eit คนนอก ในพื้นที่ ตำบลเขิน และ อบต เขิน ได้ประสานคนนอก eit ในการลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจคนนอกในวันเวลาตามกำหนดการ ประมาณ 30 คน

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขิน สนง.ปปช.จังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจ eit คนนอก ในพื้นที่ ตำบลเขิน และ อบต เขิน ได้ประสานคนนอก eit ในการลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจคนนอกในวันเวลาตามกำหนดการ ประมาณ 30 คน