ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First aid) และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ปีงบประมาณ 2565

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First aid) และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขิน