พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ อย.น้อย คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ณ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

วันอังคาร ที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.

นายวิทยา เหนี่ยวบุบผา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.เขิน

เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ อย.น้อย คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

ณ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.เขิน