กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในหมู่บ้านทั้ง 13 หมู่