Month: สิงหาคม 2022

โครงการส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขิน นายสมพงศ์ จันทร์เพ็ชร นายก อบต.เขิน มอบหมายให้ นายชาตรี มาลารองนายกรองนายก อบต.เขิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) โครงการเพาะเลี้ยงปูนาจากทรัพยากรในท้องถิ่นสู่อาชีพอันมั่นคง ต.เขิน ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2565

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุขในชุมชน ณ วัดบ้านเขิน

10 สิงหาคม 2565 นายสมพงศ์ จันทร์เพ็ชร นายก อบต.เขิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน ลูกจ้างของ อบต.เขิน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุขในชุมชน ณ วัดบ้านเขิน