โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันนี้ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอุทัย พันธ์ทอง นายกองค์การบริการส่วนตำบลเขิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้รับความเคราะห์วิทยากร จาก สถานีตำรวจภูธรน้ำเกลี้ยง