ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน
เลขที่ 300 หมู่ที่ 1 ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
โทร. 045-826151 ,โทรสาร 045-826153
เว็บไซต์ : http://www.khern.go.th/

E-mail : 6331501@dla.go.th , saraban_06331501@gmail.com