ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน
เลขที่ 300 หมู่ที่ 1 ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
โทร. 045-655110, 045-655151
เว็บไซต์ : http://www.khern.go.th/

e-mail : 6331501@dla.go.th , tiwapornsrisan@gmail.com