นายสมพงศ์ จันทร์เพ็ชร ผู้บริหารสูงสุด มีนโยบาย No Gift Policy หรือนโยบายงดรับ งดให้ ของขวัญและของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่และทุกช่วงเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง อบต.เขิน ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ และทุกช่วงเทศกาล