ร่วมประชุมแนวทางการทำงานเชิงรุกรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)

วันนี้ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 10.15 น. นายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล นายอำเภอน้ำเกลี้ยง พร้อมปลัดอำเภอ สสอ. ผกก.สภ.น้ำเกลี้ยง นายก อบต. ปลัด อบต.ผู้นำชุมชน อสม.ฯลฯ ร่วมประชุมแนวทางการทำงานเชิงรุกรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) ที่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดมากขึ้น สืบเนื่องจากการกลับภูมิลำเนาของแรงงานที่ทำงานในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งอาจนำมาแพร่ระบาดที่อาจไม่สามารถควบคุมได้ เพื่อเป็นการเพิ่มการป้องกันมาตรการสูงสุด ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน