วันนี้ 25 มี.ค. 64 เวลา 15.00น. นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะ ร่วมกับ นายอุทัย พันธ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ฝ่ายปกครอง อำเภอน้ำเกลี้ยง สถานีตำรวจภูธรน้ำเกลี้ยง ได้มอบถุงยังชีพ พร้อมเงินในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัยบ้านเรือนได้รับความเสียหายในเขต ตำบลเขิน อ.น้ำเกลี้ยง จว.ศรีสะเกษ