แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ถนน คสล. หมู่ที่2 (ป้อมตำรวจ-หนองกระทิง)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง (อาหารเสริมนม) ปีงบประมาณปี 2567

ประกาศแผนจัดชื่อจัดจ้างค่าค่าอาหารเสริม(นม)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง คสล.หมู่ 3 สายลานมัน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ลว 6 ก.พ 2566ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แอสฟัสท์ติก ม. 1

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว 27 ต.ค 2565ประกาศแผนจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ลว 27 ต.ค 65

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว. 2 ต.ค..2563 (จัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว. 27 พ.ย.2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว. 14 ม.ค.2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว. 8 ก.พ.2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว. 8 กรกฎาคม 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว. 18 สิงหาคม 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว. 8 กันยายน 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว. 1 กันยายน 2565

แผนจัดซื้อจัดจ้าง คสล.บ้านโนนหนองสิม หมู่ 3 (สายหนองปิง – คลองชลประทาน)