องค์การบริหารส่วนตำบลเขินให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดอัคคีภัยที่ไม่เข้าข่ายภัยพิบัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขินให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดอัคคีภัยที่ไม่เข้าข่ายภัยพิบัติ รายนายทองลา แสงสิงห์ บ.175/3 หมู่ที่ 8 บ้านเขิน ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โดยช่วยเหลือเป็นเงินค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,341 บาท