ดำเนินการส่งเสริมปฏิบัติดูแลต้นทุเรียน ก่อนและหลังให้ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ได้ดำเนินการส่งเสริมปฏิบัติดูแลต้นทุเรียน ก่อนและหลังให้ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ 40 คน