กองการศึกษาฯอบต.เขินจัดประชุมคณะกรรมการภาคี4ฝ่ายเพื่อพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนเสริมประการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 – 5 ปี ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมสภาอบต.เขิน