วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 นายอุทัย พันธ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ประชาสัมพันธ์ 365 วัน ขับขี่ปลอดภัย Save DO-R องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำเกลี้ยง และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ขอเชิญร่วมรณรงค์ 365 วัน ขับขี่ปลอดภัย Save DO-R ในวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยง

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA 2564)

วันนี้ 25 มี.ค. 64 เวลา 15.00น. นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะ ร่วมกับ นายอุทัย พันธ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ฝ่ายปกครอง อำเภอน้ำเกลี้ยง สถานีตำรวจภูธรน้ำเกลี้ยง ได้มอบถุงยังชีพ พร้อมเงินในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัยบ้านเรือนได้รับความเสียหายในเขต ตำบลเขิน อ.น้ำเกลี้ยง จว.ศรีสะเกษ

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การปฏิบัติตน เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิค-19 ณ ตลาดนัดบ้านเขิน

วันที่24 มีนาคม 2564 นายอุทัย พันธ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ว่าที่ร้อยโทมนตรี กฤษฎาชาตรี พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างอบต.เขินลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การปฏิบัติตน เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิค-19 ณ ตลาดนัดบ้านเขิน

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเขินเข้าร่วมสัมมนา “ยกระดับผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564” รูปแบบออนไลน์ (Zoom Webinar) ครั้งที่ 3

วันที่ 18 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สัดส่วนเวทีประชาคม และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมประชาคมระดับตำบลคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สัดส่วนเวทีประชาคม และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2666-2570 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน