Author: admin

องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง จากเหตุการณ์กราดยิง ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวผู้สูญเสีย และผู้ได้รับบาดเจ็บ ในเหตุการณ์ครั้งนี้

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.เขิน ออกช่วยเหลือประชาชน ตามสถานการณ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที

ฝนตกหนัก ดินอิ่มตัว ต้นไม้อุ้มน้ำเต็มพิกัด ก็อาจเกิดการหักโค่นล้มได้
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.เขิน ออกช่วยเหลือประชาชน ตามสถานการณ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที

โครงการส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขิน นายสมพงศ์ จันทร์เพ็ชร นายก อบต.เขิน มอบหมายให้ นายชาตรี มาลารองนายกรองนายก อบต.เขิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) โครงการเพาะเลี้ยงปูนาจากทรัพยากรในท้องถิ่นสู่อาชีพอันมั่นคง ต.เขิน ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2565

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุขในชุมชน ณ วัดบ้านเขิน

10 สิงหาคม 2565 นายสมพงศ์ จันทร์เพ็ชร นายก อบต.เขิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน ลูกจ้างของ อบต.เขิน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุขในชุมชน ณ วัดบ้านเขิน

 

วันที่ 27 ก.ค.2565 อบต.เขิน ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ จัดจัดกิจกรรม การขับเคลื่อนระบบคุ้มครองเด็กระดับคำบล ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขิน โดยมีคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุัมครองเด็กตำบลเขิน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต เขิน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 52 คน

วันที่ 20 กรกฏาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. อบต.เขิน ดำเนิน อบรมตามโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต เขิน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 52 คน

24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. อบต.เขิน รวบรวมและนำส่งขยะอันตรายชุมชนไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ณ สถานีที่กำจัดมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน 125 ตัน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ได้ดำเนินโครงการอันเรื่องมาจากระราชดำริภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโดรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2565