Month: สิงหาคม 2021

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการทอผ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันนี้ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอุทัย พันธ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยโทมนตรี กฤษฎาชาตรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการทอผ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยรับคำกล่าวรายงานจาก นางสาวณปภัช วันดีรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันนี้ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอุทัย พันธ์ทอง นายกองค์การบริการส่วนตำบลเขิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้รับความเคราะห์วิทยากร จาก สถานีตำรวจภูธรน้ำเกลี้ยง