โครงการ BIG CLEANING DAY อบต.เขิน วัดป่าศรีอรุณ ม.4 และโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ประจำปี 2562

กิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day อบต.เขิน วันนี้ลงพื้นที่วัด บ้านเขิน ม.4 และโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข #ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วม