โครงการอบรมให้ความรู้ อย.น้อย คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ณ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร

วันอังคาร ที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายวิทยา เหนี่ยวบุบผา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.เขิน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ อย.น้อย คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ณ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.เขิน