ออกมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 13 ชุด จากการรายงานข้อมูล รพ.สต.เขิน

วันนี้ 4 เมษายน 2565
นายสมพงศ์ จันทร์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ออกมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 13 ชุด จากการรายงานข้อมูล รพ.สต.เขิน