อบต.เขิน ชวนโหวตให้คะแนนความพึงพอใจร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ

อบต.เขิน ชวนโหวตให้คะแนนความพึงพอใจร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ