วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัด ระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยง และมอบแนวทางดำเนินงานและข้อแนะนำในการดำเนินการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ให้แก่ ส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการนี้ได้เดินชมนิทรรศการ การบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ซึ่งได้ดำเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาล