โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาในโรงเรียน ณ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพงศ์ จันทร์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.เขิน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาในโรงเรียน ณ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.เขิน