งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.เขิน ออกช่วยเหลือประชาชน ตามสถานการณ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที

ฝนตกหนัก ดินอิ่มตัว ต้นไม้อุ้มน้ำเต็มพิกัด ก็อาจเกิดการหักโค่นล้มได้
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.เขิน ออกช่วยเหลือประชาชน ตามสถานการณ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที