ประชาสัมพันธ์ 365 วัน ขับขี่ปลอดภัย Save DO-R องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำเกลี้ยง และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ขอเชิญร่วมรณรงค์ 365 วัน ขับขี่ปลอดภัย Save DO-R ในวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยง