ตู้ปันสุข อบต.เขิน

ตามที่จังหวัดศรีสะเกษ มีนโยบายให้ทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำตู้ปันสุข องค์การบริหารส่วนตำบลเขินได้ดำเนินการจัดทำตู้ปันสุขเสร็จเรียบร้อยแล้ว และตั้งอยู่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน เพื่อปันสุขกับประชาชน
จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ ตู้ปันสุข อบต.เขิน เชิญหยิบฟรี
#หยิบแต่พอดี ถ้าท่านมี ร่วมแบ่งปัน. ????????