กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีด้วยการออกกำลังกาย

กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีด้วยการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิคในองค์การบริหารส่วนตำบลเขินออกกำลังกายทุกวันพุธ