กิจกรรมการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จุดสกัดบ้านเขิน เส้นถนนเชื่อมระหว่างบ้านเขิน ม.12 ต.เขิน – สามแยกสามแยกบ้านสบาย